Zuchthunde


Ishani vom Nagler See                                                                                                      
   

 

 
Dana von der Rangauhöhe                                                          

 Nachwuchs


Kaja vom Nagler SeeUnvergessen


 Xenia von der Rangauhöhe

 

 

   Aica von der Rangauhöhe 

 


  Hanna vom Nagler See